Tag: پیشرفت کسب و کار

به جای تقلید از کارهای قبلی ، به فکر ایجاد بازارهای جدید باشید!

مدیرهای ارشدی که در شرکتها حضور دارند ، همیشه به دنبال ایجاد بازارهای جدید هستند و به این ایده ها و روشهای جدید بیشتر بهاء می دهند.

این مدیران ، به خوبی می دانند که در صورتی که در بازار نوآوری وجود نداشته باشد ، بازار نمی تواند به مدت طولانی دوام بیاورد. به همین دلیل ، سعی می کنند ، منابع بیشتری را به خلق محصولات و بازارهای جدید اختصاص بدهند. این در حالی است که آنها به خوبی می دانند که محصولات جدید در غالب اوقات با شکست مواجه می شوند ولی باز هم  نو آوری را به تقلید کردن و دنبال کردن بازارهای قدیمی ترجیح می دهند. امروزه از این منظر می توان گفت که در کل دنیا ، اتفاق مهم چندانی روی نداده است. زیرا ، بسیاری از افراد و متخصصین معتقد هستند که با توجه به توسعه فن آوریها و پیشرفتهای تکنولوژی در جهان ، آنچه که در بازار شاهد هستیم می توان گفت سهم بسیار کمی در نوآوری دارد و اغلب محصولات ، همچنان به روند گذشته خود ادامه می دهند. به بیان دیگر ، همواره بازارگرایی بر ایجاد بازارهای جدید ارجحیت داشته و همچنان به بازارگرایی ادامه داده می شود.

ادامه نوشته

۵ روش برای سریع تر کردن پرداخت های مشتریان

همواره مجاب کردن مشتریان به پرداخت به موقع یکی از بزرگترین چالش های کسب و کار است و هنگامی که این مشکل در مدت خیلی طولانی ادامه یابد، نهایتا می تواند به تعطیلی کسب و کار شما منجر شود.

پنج نکته ی برتر برای سریع تر کردن پرداخت های مشتریان عبارتند از :

۱. ارسال فاکتورها در اسرع وقت

به شدت معمول است که صاحبان کسب و کارها کار خود را برای مشتری تمام می کنند و از ارائه صورتحساب غفلت می کنند. و حقیقت این است که مشتریان تا زمانی که فاکتورشان را دریافت نکرده اند، هیچ تعهدی ندارند.

ادامه نوشته